13. september 1947 

Albert Sirk, slikar morja iz Celja

"Obraz odprt razgiban kakor morje,
širok ih pleč kot skala je maestro,
življenje mu je dobesedno pestro,
poglejte ga, priznajte, kakšen šior je!"

(Tako je opisala Alberta Sirka Meta Rainer. Srečala sta se v Zaječarju leta 1941, 
kjer so si pregnani Slovenci organizirali skupno kuhinjo.) 

Jožinov Berto, kot so mu po domače rekli v njegovi rojstni vasi v Sv. Križu pri Trstu, se je rodil 26. maja 1 887. Leta 1929 je s težkim srcem zapustil svoje drage kraje, ki so ostali s svojim življenjem in okoljem osrednja točka njegovega nadaljnega življenja in dela. V slovenskemn slikarstvu skoraj ne poznamo primera takšne notranje povezanosti umetnika s svojim rojstnim krajem. Bil je pravi slikar morja, mornarjev in ribičev. V svojih delih je združeval sončno vedrino morja in kraševske žilavosti svoje domačije. Ko je pred naraščajočim fašizmom pobegnil v Slovenijo, je prvotno služboval v Sv. Lenartu v Sl ovenskih goricah in šele zadnjih deset let je preživel v Celju, kjer je poučeval risanje na celjski gimnaziji in kmalu postal ena od osrednjih umetniških osebnosti v Celju. Dozorel in razvil se je v samosvojega slikarja. Čeprav je v tem času nastalo nekaj lepih sončno zelenih vedut, je ostal zvest morju. S svojimi primorskimi prijatelji "dalmatinskimi Robinzoni" je načrtoval svoja vsakoletna potovanja v Dalmacijo in v Makedonijo, kjer je iskal navdiha in neutudno slikal. V občutene slike morja, polne razpoloženja in bogastva barv, je vnesel vse svoje romantično hrepenenje po svetu svoje mladosti. Z intenzivnim opazovanjem je doživljal vzdušje mirnega jutra, vročega poldneva in nevihtnega popoldneva. Njegova dela izžarevajo bogastvo barv, ki jih je nanašal hlastno in krepko. Kadar je ustvarjal spontano, so natala njegova najboljša dela. Poznamo pa ga tudi kot ilustratorja, karikaturista in risarja. Na razstavi leta 1992 v Osrednji knjižnici Celje sem iz njegove ohranjene zapuščine predstavila pred vsem risbe, karikature in ilustracije, ki niso bile tako znane. Albert Sirk je umrl 13. septembra 1947.  


 


 
Nazaj