26 februar 

META BAŠ 

                                            gledališka igralka

Meta Baš je spadala v tisti krog gledaliških igralk - amaterk, ki so v izredno težkih pogojih prwed prvo svetovno vojno postavljali temelje celjskemu gledališču. Rojena je bila v 3. oktobra 1876 v Celju, kjer je tudi končala meščansko šolo, nato pa nadaljevala s študijem francoskega in nemškega jezika ter pedagogike na Dunaju. Kasneje je diplomirala še iz angleškega jezika. V svoj študij je vključila tudi številna potovanja po evropi, obiskala gledališča v Parizu in Londonu. Ob svojem bivanju na Dunaju pa je bila stalna obiskovalka dunajskih gledališč. Z znanjem in gledališko razgledanostjo, izrednim igralskim talentom, osebno lepoto (veljala je za najlepšo mladenko v Celju) se je vključila v Dramatični odsek Celjskega pevskega društva, ki ga je vodil dr. Vladimir Ravnihar. Pod njegovim vodstvom je začela majhna skupina celjskih narodnjakov s celovečernimi gledališkimi predstavami. 
Meta Baš je zelo zgodaj zaslovela kot ena najboljših igralk slovenskega gledališča, in to ne samo v Celju. Skupaj s celjskim urarjem Rafaelom Salmičem je odigrala nešteto vlog v dramah, veseloigrah in operetah, najlepše in najboljše v Govekarjevih dramatizacijah. Oblikovala je tako aristokratske kot tudi salonske dame in kmečka dekleta. 
S svojim delom na gledaliških deskah v Celju si je poleg častnega mesta zagotovila tudi pionirsko mesto v gledališki zgodovini našega mesta. 


 
 
Nazaj